Trang nhất

Biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng tự động

Biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng tự động được công ty Cổ phần hệ thống thông tin Lâm nghiệp nghiên cứu, sản xuất và đưa vào sử dụng từ năm 2017. Nhằm khắc phục các nhược điểm của biển báo hiệu thủ công được dùng trước đây như: tốn thời gian, công sức, không đảm bảo tính kịp thời thông tin cấp dự báo cháy rừng trong công tác phòng chống cháy rừng.

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019

Thông tin tuyển sinh ngành Lâm học (Lâm nghiệp) năm 2019

Lâm học là một trong những ngành đào tạo có chất lượng cao và sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội việc...

Thông tin tuyển sinh Ngành Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) năm 2019

Quản lý tài nguyên rừng là một ngành chuyên môn của Lâm nghiệp được hình thành từ nhu cầu thực tiễn về nguồn nhân...

Thông tin tuyển sinh Ngành Công nghệ Chế biến lâm sản năm 2019

Ngành Công nghệ chế biến lâm sản có đặc trưng chuyên môn gắn liền với lĩnh vực chế biến gỗ, ván nhân tạo, thiết...

Thông tin tuyển sinh Ngành Lâm nghiệp đô thị (Cảnh quan đô thị)

Lâm nghiệp đô thị là một ngành chuyên sâu thuộc Khoa Lâm nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Huế được bắt đầu tuyển sinh...

Công ty TNHH 2TV Lâm nghiệp EA H’LEO thông báo tuyển dụng lao động

Để đáp ứng yêu cầu QLBV và phát triển rừng của Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Ea H'leo trong năm 2019, Công ty cần tuyển dụng lao động như sau: Nhân viên kỹ thuật Quản lý tài nguyên rừng (03 người); Nhân viên bảo vệ và phát triển rừng (10 người)

Tuyển sinh

Lâm nghiệp đô thị 2018