Trang nhất

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019

Thông tin tuyển sinh ngành Lâm học (Lâm nghiệp) năm 2019

Lâm học là một trong những ngành đào tạo có chất lượng cao và sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội việc...

Thông tin tuyển sinh Ngành Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) năm 2019

Quản lý tài nguyên rừng là một ngành chuyên môn của Lâm nghiệp được hình thành từ nhu cầu thực tiễn về nguồn nhân...

Thông tin tuyển sinh Ngành Công nghệ Chế biến lâm sản năm 2019

Ngành Công nghệ chế biến lâm sản có đặc trưng chuyên môn gắn liền với lĩnh vực chế biến gỗ, ván nhân tạo, thiết...

Thông tin tuyển sinh Ngành Lâm nghiệp đô thị (Cảnh quan đô thị)

Lâm nghiệp đô thị là một ngành chuyên sâu thuộc Khoa Lâm nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Huế được bắt đầu tuyển sinh...

Tuyển sinh

Lâm nghiệp đô thị 2018