Cơ cấu tổ chức

0
139

Ban chủ nhiệm khoa

1. PGS.TS. Đặng Thái Dương, Trưởng khoa
Điện thoại: 0914114723/0905584723            Email: dangthaiduong@huaf.edu.vn
2. TS. Hoàng Huy Tuấn, Phó trưởng khoa phụ trách NCKH và HTQT
Điện thoại: 0914263761                                 Email: hoanghuytuan69@huaf.edu.vn
3. TS. Trần Nam Thắng, Phó trưởng khoa phụ trách Đào tạo và CTSV
Điện thoại: 0912950064                                 Email: trannamthang@huaf.edu.vn

Các Bộ môn và Trung tâm

Bộ môn Nguồn nhân lực Người liên hệ
Bộ môn Lâm Sinh 12 (2 PGS, 7 Th.S, 3 KS) Th.S. Phạm Cường
Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0905801501
Email: phamcuong@huaf.edu.vn
Bộ môn Lâm nghiệp xã hội 7 (3 TS, 4 Th.S) T.S. Lê Quang Vĩnh,
Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0914044322
Email: lequangvinh@huaf.edu.vn
Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng và môi trường 7 (1 TS, 6 Th.S) T.S. Trần Minh Đức
Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0914289753
Email: tranminhduc@huaf.edu.vn
Bộ môn Điều tra quy hoạch rừng 4 (1 PGS, 2 TS, 1 Th.S) PGS.T.S. Nguyễn Văn Lợi
Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0986999132
Email: nguyenvanloi@huaf.edu.vn
Bộ môn Chế biến lâm sản 6 (1 TS, 4 Th.S, 1 KS) Th.S. Nguyễn Đăng Niêm
Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 01684931458
Email: nguyendangniem@huaf.edu.vn
Bộ môn Lâm nghiệp đô thị 4 (1 TS, 2 Th.S, 1 KS) Th.S. Ngô Thị Phương Anh
Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 01238730103
Email: ngothiphuonganh@huaf.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và Phát triển bền vững (CRCSD) PGS.TS. Đặng Thái Dương, Giám đốc
PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi, Phó giám đốc
TS. Hoàng Huy Tuấn, Phó giám đốc

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here