Cơ cấu tổ chức

0
294

Ban chủ nhiệm khoa

1. TS. Hoàng Huy Tuấn, Trưởng khoa
Điện thoại: 0914263761            Email: hoanghuytuan69@huaf.edu.vn
2. TS. Hồ Thanh Hà, Phó trưởng khoa phụ trách NCKH và HTQT
Điện thoại: 0989639171            Email: hothanhha@huaf.edu.vn
3. PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Phó trưởng khoa phụ trách Đào tạo và CTSV
Điện thoại: 0938718172            Email: nguyenvanminh@huaf.edu.vn

Các Bộ môn và Trung tâm

Bộ môn/ Trung tâm Nguồn nhân lực Người liên hệ
Bộ môn Lâm Sinh 13 (1 PGS, 4 TS, 7 Th.S, 1 KS) TS. Hồ Thanh Hà
Phó trưởng khoa; Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0989639171 
Email: hothanhha@huaf.edu.vn
Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng và môi trường 11 (2 PGS, 2 TS, 6 Th.S, 1 CN) PGS.T.S. Nguyễn Văn Lợi
Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0986999132
Email: nguyenvanloi@huaf.edu.vn
Bộ môn Chế biến và thương mại lâm sản 13 (2 PGS, 1 TS, 7 Th.S, 3 KS) TS. Nguyễn Thị Hồng Mai
Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0912711481
Email: nguyenthihongmai@huaf.edu.vn
Trung tâm thực hành và nghiên cứu lâm nghiệp 4 (2 ThS, 2 KS) ThS. Phạm Cường

Phụ trách Trung tâm

Điện thoại: 0905801501
Email: phamcuong@huaf.edu.vn

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here