Công đoàn Khoa

0
110

Ban chấp hành Công đoàn

 1. Đ/c Ngô Thị Phương Anh, Chủ tịch công đoàn
 2. Đ/c Nguyễn Duy Phong, Phó chủ tịch công đoàn
 3. Đ/c Trần Thị Thúy Hằng, Ủy viên
 4. Đ/c Nguyễn Văn Minh, Ủy viên
 5. Đ/c Nguyễn Hợi, Ủy viên

T trưởng công đoàn

 1. Đ/c Nguyễn Lan Phương, Tổ trưởng tổ công đoàn Lâm sinh
 2. Đ/c Nguyễn Thị Thương, Tổ trưởng tổ công đoàn Quản lý tài nguyên rừng và môi trường
 3. Đ/c Lê Thị Phương Thảo, Tổ trưởng tổ công đoàn Lâm nghiệp xã hội
 4. Đ/c Hoàng Văn Dưỡng, Tổ trưởng tổ công đoàn Điều tra quy hoạch rừng
 5. Đ/c Nguyễn Trọng Hồng, Tổ trưởng tổ công đoàn Chế biến lâm sản
 6. Đ/c Đỗ Thị Thu Ái, Tổ trưởng tổ công đoàn Lâm nghiệp đô thị

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here