Công đoàn Khoa

0
324

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Đ/c Ngô Thị Phương Anh
Chủ tịch công đoàn

Đ/c Nguyễn Duy Phong
Phó chủ tịch công đoàn
 

 

 

 

 

Đ/c Trần Thị Thúy Hằng

Ủy viên

Đ/c Nguyễn Văn Minh
Ủy viên

Đ/c Nguyễn Hợi

Ủy viên

 

TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN

  1. Đ/c Đặng Thái Hoàng, Tổ trưởng tổ công đoàn Lâm sinh
  2. Đ/c Lê Thị Cẩm Vân, Tổ trưởng tổ công đoàn Quản lý tài nguyên rừng và môi trường
  3. Đ/c Lê Thị Phương Thảo, Tổ trưởng tổ công đoàn Lâm nghiệp xã hội
  4. Đ/c Phạm Thị Phương Thảo, Tổ trưởng tổ công đoàn Chế biến lâm sản

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here