Công đoàn Khoa

0
156

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Đ/c Ngô Thị Phương Anh
Chủ tịch công đoàn

Đ/c Nguyễn Duy Phong
Phó chủ tịch công đoàn
 

 

 

 

 

Đ/c Trần Thị Thúy Hằng

Ủy viên

Đ/c Nguyễn Văn Minh
Ủy viên

Đ/c Nguyễn Hợi

Ủy viên

 

TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN

  1. Đ/c Nguyễn Lan Phương, Tổ trưởng tổ công đoàn Lâm sinh
  2. Đ/c Nguyễn Thị Thương, Tổ trưởng tổ công đoàn Quản lý tài nguyên rừng và môi trường
  3. Đ/c Lê Thị Phương Thảo, Tổ trưởng tổ công đoàn Lâm nghiệp xã hội
  4. Đ/c Hoàng Văn Dưỡng, Tổ trưởng tổ công đoàn Điều tra quy hoạch rừng
  5. Đ/c Nguyễn Trọng Hồng, Tổ trưởng tổ công đoàn Chế biến lâm sản
  6. Đ/c Đỗ Thị Thu Ái, Tổ trưởng tổ công đoàn Lâm nghiệp đô thị

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here