Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa

0
464

Ngày 16 tháng 6 năm 2020 Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã ký Quyết định số 506/QĐ-ĐHNL thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa Lâm nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa Lâm nghiệp gồm 13 thành viên do TS Hoàng Huy Tuấn là Chủ tịch Hội đồng và ThS Nguyễn Duy Phong là Thư ký hội đồng và 11 các thành viên còn lại là Ủy viên Hội đồng.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa Lâm nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025 thực hiện theo các quy định hiện hành.

Tải Quyết định: QD thanh lap HĐ KHĐT

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here