Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa

0
213
TT Họ và tên
1 PGS.TS. Đặng Thái Dương
2 TS. Hoàng Huy Tuấn
3 PGS.TS. Trần Nam Thắng
4 TS. Trần Minh Đức
5 PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi
6 ThS. Nguyễn Đăng Niêm
7 ThS. Ngô Thị Phương Anh
8 TS. Nguyễn Thị Hồng Mai
9 ThS. Phạm Cường
10 TS. Hoàng Văn Dưỡng
11 TS. Ngô Tùng Đức
12 PGS.TS. Lê Quang Vĩnh
13 PGS.TS. Dương Viết Tình
14 TS. Trần Mạnh Đạt
15 TS. Hồ Thanh Hà

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here