Ban chủ nhiệm Khoa

0
429

BAN CHỦ NHIỆM KHOA:

TS. Hoàng Huy Tuấn
Trưởng khoa 

TS. Hồ Thanh Hà
Phó trưởng khoa

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh
Phó trưởng khoa

                                       

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here