LỊCH CÔNG TÁC TRONG TUẦN (Từ ngày: 13-4-2019 đến ngày 21-4-2019)

Thứ/ Ngày Thời

gian

Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
 

Thứ

17.04.2019

 

14:00

Họp Thủ trưởng mở rộng  

– Ban chủ nhiệm Khoa

Nhà Đa chức năng Hiệu trưởng

Lê Văn An

Thứ Năm

18.04.2019

 

08:00 Ngày sách Việt Nam 2019 (lần thứ 6)

(Trong 2 ngày: 18,19/4/2019)

– CB, GV và SV quan tâm; Tiền sảnh nhà số III (Thư viện) Trung tâm TTTV
14:00 Ban chấm thi liên thông lên đại học ngành Lâm nghiệp hệ chính quy năm 2019, đợt 1 Theo Quyết định của Hiệu trưởng Phòng họp số 02 Trưởng ban chấm thi

Chủ Nhật

21.04.2019

18:00 Duyệt chương trình Hội thi Văn nghệ CBVC&LĐ Trường Đại học Nông Lâm năm 2019 – Các đội văn nghệ Khoa Nhà Đa

chức năng

Ban tổ chức hội thi