LỊCH CÔNG TÁC TRONG TUẦN (Từ 12/10/2019 đến 19/10/2019)

Thứ/ Ngày Thời

gian

Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ Hai

07.10.2019

 

8:30 – Họp cốt cán khoa Theo quy định VP Trưởng khoa Trưởng khoa: PGS.TS. Đặng Thái Dương
14:00 Gặp CBVC thiếu định mức giờ chuẩn nghĩa vụ năm học 2018 -2019 Thầy Đặng Thái Dương

– CBVC thiếu giờ chuẩn nghĩa vụ các đơn vị.

Phòng họp số 03 Hiệu trưởng

Lê Văn An

Thứ Tư

09.10.2019

14:00 Họp Ban chấp hành Công đoàn trường mở rộng Cô Phương Anh

Thầy Phong

Phòng họp

Số 03

Chủ tịch

Công đoàn trường

  14:00 Hội đồng đánh giá chuyên đề cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Vũ, chuyên ngành Lâm sinh – Hội đồng theo quyết định Phòng họp số 04 Chủ tịch Hội đồng
Thứ Bảy

19.10.2019

Cả ngày Sinh hoạt chính trị năm học 2019-2020 cho sinh viên Đại học chính quy K51,K52, CNTP 50, TY 50, KTCĐT 50 và KTCSHT 50. – Các nhóm Sinh viên theo lịch đã phân công. Nhà Đa

Chức năng

Phòng CTSV