LỊCH CÔNG TÁC TRONG TUẦN (Từ 19/8/2019 đến 23/8/2019)

Thứ/ Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì

Thứ Năm

22.8.2019 

08:00 Họp Đảng uỷ Thầy Đặng Thái Dương Phòng họp số 3 Bí thư Đảng uỷ

Lê Văn An

Thứ Sáu

23.8.2019

07:30

Khoa Lâm nghiệp gặp mặt Tân sinh viên Khóa 53 Khoa Lâm nghiệp;

SV Khóa 53 Khoa Lâm nghiệp.

Văn phòng khoa Lâm nghiệp BCN Khoa Lâm nghiệp