Chi bộ Khoa

0
130

Chi ủy:

1. Đ/c Đặng Thái Dương, Bí thư

2. Đ/c Hoàng Huy Tuấn, Phó bí thư

3. Đ/c Trần Minh Đức, Chi ủy viên

4. Đ/c Ngô Thị Phương Anh, Chi ủy viên

5. Đ/c Phạm Cường, Chi ủy viên

Tổ Đảng:

1. Đ/c Trần Thị Thúy Hằng, Tổ trưởng tổ đảng Lâm sinh

2. Đ/c Võ Thị Minh Phương, Tổ trưởng tổ đảng Quản lý tài nguyên rừng và môi trường

3. Đ/c Trần Nam Thắng, Tổ trưởng tổ đảng Lâm nghiệp đô thị

4. Đ/c Hồ Thanh Hà, Tổ trưởng tổ đảng Điều tra quy hoạch rừng

5. Đ/c Hồ Đăng Hải, Tổ trưởng tổ đảng Chế biến lâm sản

6. Đ/c Hoàng Dương Xô Việt, Tổ trưởng tổ đảng Lâm nghiệp xã hội

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here