Chi bộ Khoa

0
359

Bí thư chi bộ

Đ/c Hoàng Huy Tuấn

Phó bí thư chi bộ
Đ/c Ngô Thị Phương Anh

Chi ủy viên
Đ/c Phạm Cường

Tổ Đảng:

1. Đ/c Trần Thị Thúy Hằng, Tổ trưởng tổ đảng Lâm sinh

2. Đ/c Võ Thị Minh Phương, Tổ trưởng tổ đảng Quản lý tài nguyên rừng và môi trường

3. Đ/c Trần Nam Thắng, Tổ trưởng tổ đảng Lâm nghiệp đô thị

4. Đ/c Hồ Thanh Hà, Tổ trưởng tổ đảng Điều tra quy hoạch rừng

5. Đ/c Hồ Đăng Hải, Tổ trưởng tổ đảng Chế biến lâm sản

6. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Mai, Tổ trưởng tổ đảng Lâm nghiệp xã hội

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here