0
  93

  Chi ủy:

  Đ/c Đặng Thái Dương, Bí thư

  1. Đ/c Hoàng Huy Tuấn, Phó bí thư
  2. Đ/c Ngô Thị Phương Anh, Chi ủy viên
  3. Đ/c Phạm Cường, Chi ủy viên
  4. Đ/c Trần Minh Đức, Chi ủy viên

  Tổ Đảng

  1. Đ/c Trần Thị Thúy Hằng, Tổ trưởng tổ đảng Lâm sinh
  2. Đ/c Võ Thị Minh Phương, Tổ trưởng tổ đảng Quản lý tài nguyên rừng và môi trường
  3. Đ/c Trần Nam Thắng, Tổ trưởng tổ đảng Lâm nghiệp đô thị
  4. Đ/c Hồ Thanh Hà, Tổ trưởng tổ đảng Điều tra quy hoạch rừng
  5. Đ/c Hồ Đăng Hải, Tổ trưởng tổ đảng Chế biến lâm sản
  6. Đ/c Hoàng Dương Xô Việt, Tổ trưởng tổ đảng Lâm nghiệp xã hội

   

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here