Nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ

0
338

Từ năm 1987 đến nay, Khoa đã thực hiện và nghiệm thu đạt kết quả tốt 01 đề tài cấp nhà nước, 20 đề tài cấp Bộ, 20 đề tài liên kết với các tỉnh, 15 đề tài cấp Đại học Huế, hơn 150 đề tài cấp Trường, và hơn 100 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Các giảng viên trong Khoa đã xuất bản hơn 20 giáo trình, sách chuyên khảo và tham khảo; công bố hơn 300 bài báo trên các Tạp chí và Hội nghị trong và ngoài nước.

Nghiên cứu khoa học tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu sau:

 • Quản lý rừng bền vững/Chứng chỉ rừng
 • Ứng dụng công nghệ cao trong phát triển giống cây trồng và sản phẩm lâm nghiệp.
 • Thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu (Phát triển các mô hình Nông lâm kết hợp thích ứng với biến đổi khí hậu; nghiên cứu điều kiện tham gia cơ chế REDD+ và PFES…)
 • Áp dụng công nghệ sinh học trong cải thiện giống cây rừng
 • Bảo tồn và phục hồi rừng dựa vào cộng đồng (bao gồm cả rừng ngập mặn)
 • Bảo tồn đa dạng sinh học
 • Nâng cao chất lượng rừng bằng các giải pháp phát triển một số loài cây bản địa và một số loài Lâm sản ngoài gỗ có giá trị (bao gồm cả cây dược liệu)
 • Phân tích chính sách lâm nghiệp (Phân quyền, thể chế địa phương và sinh kế trong quản lý rừng)
 • Chuỗi giá trị của một số lâm sản (keo, mây, tre…)
 • Giới trong quản lý tài nguyên thiên nhiên
 • Ứng dụng GIS trong đánh giá hiện trạng và quản lý tài nguyên rừng
 • Các giải pháp cải tiến công nghệ chế biến gỗ

Chuyển giao khoa học công nghệ:

 • Kỹ thuật nhân giống và gây trồng một số loài cây bản địa
 • Kỹ thuật nhân giống và gây trồng một số loài cây dược liệu
 • Kỹ thuật trồng rừng Keo theo hướng kinh doanh gỗ xẻ

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here