Đào tạo

0
234

Đại học: có 4 ngành đào tạo với 2 hình thức đào tạo (Hệ chính quy, bao gồm cả liên thông từ Cao Đẳng; và Hệ vừa học vừa làm)

  • Lâm nghiệp
  • Quản lý rừng
  • Công nghệ chế biến lâm sản
  • Lâm nghiệp đô thị

Sau đại học:

  • Tiến sĩ lâm nghiệp
  • Thạc sĩ lâm học

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here