Đảng, Đoàn thể

0
278

Chi ủy:

 1. Đ/c Hoàng Huy Tuấn, Bí thư
 2. Đ/c Ngô Thị Phương Anh, Phó bí thư
 3. Đ/c Phạm Cường, Chi ủy viên

Tổ Đảng

 1. Đ/c Trần Thị Thúy Hằng, Tổ trưởng tổ đảng Lâm sinh
 2. Đ/c Nguyễn Thị Thương, Tổ trưởng tổ đảng Quản lý tài nguyên rừng và môi trường
 3. Đ/c Hồ Đăng Hải, Tổ trưởng tổ đảng Chế biến lâm sản và thương mại gỗ

Công đoàn
BCH Công đoàn

 1. Đ/c Ngô Thị Phương Anh, Chủ tịch công đoàn
 2. Đ/c Nguyễn Duy Phong, Phó chủ tịch công đoàn
 3. Đ/c Trần Thị Thúy Hằng, Ủy viên
 4. Đ/c Nguyễn Văn Minh, Ủy viên
 5. Đ/c Nguyễn Hợi, Ủy viên

Tổ trưởng công đoàn

 1. Đ/c Nguyễn Lan Phương, Tổ trưởng tổ công đoàn Lâm sinh
 2. Đ/c Nguyễn Thị Thương, Tổ trưởng tổ công đoàn Quản lý tài nguyên rừng và môi trường
 3. Đ/c Lê Thị Phương Thảo, Tổ trưởng tổ công đoàn Lâm nghiệp xã hội
 4. Đ/c Hoàng Văn Dưỡng, Tổ trưởng tổ công đoàn Điều tra quy hoạch rừng
 5. Đ/c Nguyễn Trọng Hồng, Tổ trưởng tổ công đoàn Chế biến lâm sản
 6. Đ/c Đỗ Thị Thu Ái, Tổ trưởng tổ công đoàn Lâm nghiệp đô thị

Chi đoàn CBGV

 1. Đ/c Hồ Đăng Nguyên, Bí thư
 2. Đ/c Lê Thị Phương Thảo, Phó bí thư
 3. Đ/c Phùng Xuân Linh, Ủy viên

Liên Chi đoàn

 1. Đ/c Phùng Xuân Linh, Bí thư
 2. Đ/c Hoàng Phước Thôi, Phó bí thư

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here