Giới thiệu chung

0
272

Lịch sử hình thành và sứ mệnh của Khoa Lâm nghiệp

Khoa Lâm nghiệp – Trường Đại học Nông Lâm Huế được chính thức thành lập vào ngày 20/01/1992 (tiền thân của Khoa là Bộ môn Lâm nghiệp, được thành lập năm 1987 trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm Huế) với sứ mệnh/nhiệm vụ là đào tạo cán bộ lâm nghiệp bậc đại học và sau đại học và là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn về lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nông thôn ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here