Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 khoa Lâm Nghiệp

0
129
TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Mã tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu Ghi chú
Tổng chi tiêu Xét theo KQ thi THPTQG Theo phương thức khác  
1 Lâm học 7620201 1. Toán, Sinh học, Hóa học B00 100 70 30 chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT 3 ngành này tuyển sinh theo nhóm ngành: Lâm nghiệp
2. Ngữ văn, Sinh học, Địa lý C13
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh D08
4. Toán, Vật lý, Sinh học A02
2 Lâm nghiệp đô thị 7620202 1. Toán, Sinh học, Hóa học B00 50 35 15 chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT
2. Ngữ văn, Sinh học, Địa lý C13
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh D08
4. Toán, Vật lý, Sinh học A02
3 Quản lý tài nguyên rừng 7620211 1. Toán, Sinh học, Hóa học B00 100 70 30 chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT
2. Ngữ văn, Sinh học, Địa lý C13
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh D08
4. Toán, Vật lý, Sinh học A02
4 Công nghệ chế biến lâm sản 7549001 1. Toán, Lý, Hóa A00 50 35 15 chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT
2. Toán, Lý, Sinh A02
3. Toán, Sinh, Hóa B00
4. Toán, Hóa, Tiếng Anh D07
Tổng 300 210 90

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here