Giới thiệu chung về Bộ môn Chế biến Lâm sản

  0
  69

  5. Nguồn nhân lực

  STT Ảnh đại diện Thông tin chung
  1 ThS. Nguyễn Đăng Niêm

  • Chức vụ: Trưởng bộ môn
  • E-mail: nguyendangniem@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Cơ khí hóa Nông Lâm nghiệp và Chế biến Lâm sản
  • Lý lịch khoa học
  2 ThS. Hồ Đăng Hải

  • Chức vụ: Giảng viên
  • E-mail: hodanghai@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Chế biến lâm sản; Công trình lâm nghiệp; Đo đạc lâm nghiệp
  • Lý lịch khoa học
  3 TS. Nguyễn Văn Minh

  • Chức vụ: UVBCH công đoàn khoa
  • E-mail: nguyenvanminh@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Động vật rừng; Khoa học gỗ; Quản lý tài nguyên thiên nhiên
  • Lý lịch khoa học
  4 ThS. Châu Thị Thanh

  • Chức vụ: Giảng viên
  • E-mail: chauthithanh@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: 
  • Lý lịch khoa học
  5 KS. Hoàng Phước Thôi

  • Chức vụ: Giảng viên
  • E-mail: hoangphuocthoi@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: 
  • Lý lịch khoa học
  6 KS. Lê Thị Thu Hà

  • Chức vụ: Giảng viên
  • E-mail: lethithuha@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Các chính sách liên quan đến môi trường và lâm nghiệp; Lâm nghiệp cộng đồng; Quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học; Công nghệ khai thác và chế biến lâm sản
  • Lý lịch khoa học
  7 KS. Nguyễn Trọng Hồng

  • Chức vụ: Nghiên cứu viên
  • E-mail: nguyentronghong@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: 
  • Lý lịch khoa học

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here