Giới thiệu chung về Bộ môn Điều tra Quy hoạch rừng

  0
  168

  2. Nguồn nhân lực

  STT Ảnh đại diện Thông tin chung
  1 PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi

  • Chức vụ: Trưởng bộ môn
  • E-mail: nguyenvanloi@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Qui hoạch Lâm nghiệp và Điều chế rừng; Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và Viễn thám
  • Lý lịch khoa học
  2 TS. Hoàng Văn Dưỡng

  • Chức vụ: Trợ lý khoa học
  • E-mail: hoangvanduong@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Điều tra rừng; Quy hoạch lâm nghiệp; Sản lượng rừng
  • Lý lịch khoa học
  3 TS. Hồ Thanh Hà

  • Chức vụ: Giảng viên
  • E-mail: hothanhha@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Thống kê ứng dụng trong LN; Tin học ứng dụng trong LN; Đo đạc Lâm nghiệp (Trắc địa đại cương)
  • Lý lịch khoa học
  4 ThS. Văn Thị Yến

  • Chức vụ: Giảng viên
  • E-mail: vanthiyen@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Sinh thái và môi trường
  • Lý lịch khoa học

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here