Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 52

  0
  61

  Theo Quyết định số 365/QĐ-ĐHNL ngày 15 tháng 5 năm 2020 về việc thành lập Hội đồng chấm bảo vệ khóa luận liên thông từ trình độ Cao đẳng lên Đại học khóa 52, năm học  2019 – 2020.

  Theo đó, trong ngày 18 tháng 5 năm 2020 khoa Lâm nghiệp tổ chức Hội đồng chấm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (KLTN) liên thông từ trình độ Cao đẳng lên Đại học cho lớp Liên thông Lâm nghiệp khóa 52. Có 06 Hội đồng và 31 sinh viên đủ điều kiện bảo vệ KLTN.

  Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ KLTN ở các Hội đồng

  Sinh viên tự tin bảo vệ KLTN trước Hội đồng

  Sinh viên bảo vệ thành công KLTN và chụp ảnh kỷ niệm cùng Hội đồng

   

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here