Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ kinh phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số theo Nghị định số 66/QĐ-TTg; Thực hiện trợ cấp xã hội

0
263

 

ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁC THỦ TỤC ĐỂ ĐƯỢC XÉT MIỄN

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here