Thông tin chung về Bộ môn Lâm nghiệp xã hội

  0
  71

  1. Lịch sử hình thành và sứ mệnh của bộ môn

  Bộ môn Lâm nghiệp xã hội, khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Huế được thành lập năm 1996. Bộ môn ra đời nhằm đáp ứng với thực tế của đất nước về thực thi các chính sách chuyển đổi từ nền sản xuất lâm nghiệp truyên thống sang lâm nghiệp xã hội. Trong quá trình phát triển, bộ môn không chỉ góp phần cùng khoa Lâm nghiệp đào tạo các chuyên ngành trong khoa, mà còn tham gia đào tạo ở các chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khác trong trường và ngoài trường.

  2. Lĩnh vực đào tạo

  Các môn học chuyên giảng dạy: Khí tượng thủy văn rừng, khí tượng nông nghiệp, lâm nghiệp đại cương, sinh thái rừng, kỹ thuật lâm sinh, lâm nghiệp xã hội, nông lâm kết hợp, chính sách lâm nghiệp, khuyến nông khuyến lâm, xã hội học nông thôn, giới và phát triển, quản lý tài nguyên thiên nhiên vùng đồi núi, quy hoạch cảnh quan, lâm nghiệp đô thị, quản lý dự án, phát triển bền vững, phát triển nông thôn.

  3. Lĩnh vực nghiên cứu

  Các đề tài nghiên cứu thường tập trung vào các lĩnh vực: Lâm nghiệp cộng đồng, phân tích giới, nghiên cứu về giới trong quản lý tài nguyên rừng và đất rừng, phát triển kỹ thuật nông lâm kết hợp có sự tham gia, xây dựng các mô hình canh tác nông lâm kết hợp trên đất dốc, quy hoạch sử dụng đất và giao đất lâm nghiệp có sự tham gia, phân quyền trong quản lý rừng, thể chế địa phương và sinh kế của người dân, bảo tồn và phục hồi rừng ngập mặn gắn kết với cải thiện sinh kế bền vững…

  Trong những năm qua, Bộ môn đã thực hiện được 2 đề tài cấp Bộ và nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường được đánh giá đạt chất lượng cao.

  4. Lĩnh vực hợp tác Quốc tế

  Các thành viên của bộ môn tham gia giảng dạy và tư vấn với các tổ chức Quốc tế như: Helvetas (Thụy Sĩ), WWF, SNV, IUCN, RECOFTC, TBI, WB, ADB…, bao gồm các lĩnh vực: Lâm nghiệp cộng đồng, kỹ năng thúc đẩy và hỗ trợ cộng đồng, lập kế hoạch thôn – xã (VDP và CDP), phát triển kỹ thuật nông lâm kết hợp có sự tham gia (PTD), chuyển giao thông qua người dân (famer to famer), chuỗi giá trị các sản phẩm nông lâm nghiệp, quản lý rừng ngập mặn…

  5. Nguồn nhân lực

  STT Ảnh đại diện Thông tin chung
  1 GVC.TS. Nguyễn Thị Hồng Mai

  • Chức vụ: Trưởng bộ môn
  • E-mail: nguyenthihongmai@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Lâm nghiệp xã hội; Xã hội học Nông thôn; Giới và phát triển; Quản lý TNTN vùng đồi núi
  • Lý lịch khoa học
  2 PGS.TS. Lê Quang Vĩnh

  • Chức vụ: Giảng viên
  • E-mail: lequangvinh@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu:Khí tượng thủy văn rừng; Khí tượng nông nghiệp; Nông lâm kết hợp
  • Lý lịch khoa học
  3 GVC.TS. Hoàng Huy Tuấn

  • Chức vụ: Phó trưởng khoa; Phó Bí thư chi bộ
  • E-mail: hoanghuytuan69@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu:Nghiệp vụ HC&PC lâm nghiệp; Khuyến nông khuyến lâm; Lâm nghiệp xã hội; Phát triển bền vững
  • Lý lịch khoa học
  4 ThS. Nguyễn Duy Phong

  • Chức vụ: Phó Chủ tịch công đoàn khoa
  • E-mail: nguyenduyphong@huaf.edu.vn; duyphonglh@gmail.com
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Khuyến lâm; Nông lâm kết hợp
  • Lý lịch khoa học
  5 ThS. Phạm Thị Phương Thảo

  • Chức vụ: Giảng viên
  • E-mail: phamthiphuongthao@huaf.edu.vn; 
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Khí tượng học
  • Lý lịch khoa học
  6 ThS. Lê Thị Phương Thảo

  • Chức vụ: Phó Bí thư chi đoàn CBGV
  • E-mail: lethiphuongthao@huaf.edu.vn; 
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Lâm nghiệp xã hội
  • Lý lịch khoa học
  7 ThS. Hoàng Dương Xô Việt

  • Chức vụ: Giảng viên
  • E-mail: hoangduongxoviet@huaf.edu.vn; 
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Quản lý sử dụng đất LN; Nông lâm kết hợp
  • Lý lịch khoa học

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here