Thông tin chung về Trung tâm thực hành và nghiên cứu lâm nghiệp

  0
  204

  1. Lịch sử hình thành và sứ mệnh của Trung tâm

  2. Lĩnh vực đào tạo

  3. Lĩnh vực nghiên cứu

  4. Lĩnh vực hợp tác Quốc tế

  5. Nguồn nhân lực

  1 GVC.ThS. Phạm Cường

  • Chức vụ: Phụ trách trung tâm
  • Chuyên ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên rừng
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Giống cây rừng; Trồng rừng; Sinh thái rừng và Kỹ thuật Lâm sinh; (1) Kỹ thuật giống cây rừng, trồng rừng và nông lâm kết hợp; (2) Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững; (3) Phát triển cộng đồng; (4) Bảo tồn đa dạng sinh học và; (5) Kỹ thuật lâm sinh phục hồi và làm giàu rừng.
  • E-mail: phamcuong@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  2 ThS. Nguyễn Lan Phương

  • Chức vụ: Nghiên cứu viên
  • Chuyên ngành đào tạo: Trồng trọt
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: 
  • E-mail: nguyenlanphuong@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  3 KS. Phùng Xuân Linh

  • Chức vụ: Nghiên cứu viên
  • Chuyên ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên rừng
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: 
  • E-mail: phungxuanlinh@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  4 KS. Nguyễn Trọng Hồng

  • Chức vụ: Nghiên cứu viên
  • E-mail: nguyentronghong@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: 
  • Lý lịch khoa học

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here