Bản ghi nhớ hợp tác về định hướng hợp tác Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp giữa Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế và khoa Lâm nghiệp

0
43

Ngày 02/8/2021, tại Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế, khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế và Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế đã bàn bạc, thảo luận và đồng ý ký kết biên bản ghi nhớ theo những nội dung sau:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here