Thông báo tiếp nhận đơn xin kiểm tra bài thi học kỳ 1, năm học 2019 – 2020

0
190

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD xin thông báo đến sinh viên về thời gian và địa điểm tiếp nhận đơn xin kiểm tra bài thi Học kỳ 1, năm học 2019 – 2020 như sau:

– Thời gian nhận đơn: Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020, vào sáng thứ 2, 4, 6 (8h00 – 11h00)

– Địa điểm nhận và nộp đơn: Bộ phận Khảo thí -Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

Lưu ý:

+ Sau thời hạn trên Phòng Khảo thí &ĐBCLGD sẽ không nhận đơn.

+ Kết quả sẽ được thông báo trực tiếp đến sinh viên qua điện thoại hoặc email đã ghi ở trong đơn, dự kiến từ ngày 23 – 25/3/2020.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here