Thông báo tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

0
174

Trung tâm tin học trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế thông báo về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản khóa thi ngày 08/3/2020

Tải mẫu đơn đăng ký dự thi: BMS.03.1-Mẫu-đơn-đăng-ký

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here