Thông báo đăng ký học phần HK 1 năm học 2019 – 2020 và HK 3 năm học 2018 – 2019

0
249

Phòng Đào tạo gửi thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 và học kỳ 3 năm học 2018 – 2019.

View Fullscreen

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here