Thông báo về việc kiểm tra bài thi

0
123

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo đến Sinh viên về thời gian và địa điểm tiếp nhận đơn Xin kiểm tra bài thi Học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 như sau:

Thời gian nhận đơn:

  • Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 08/3/2019
  • Vào sáng thứ 2, 4, 6 (Từ 8h00 đến 11h00)

Địa điểm nhận và nộp đơn: Bộ phận Khảo thí – Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

Sau thời hạn trên Phòng Khảo thí &ĐBCLGD sẽ không nhận đơn.

Kết quả sẽ được thông báo trực tiếp đến sinh viên qua điện thoại hoặc email đã ghi ở trong đơn, dự kiến từ ngày 25 – 27/3/2019.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here