0
  130

  Ban chấp hành Công đoàn

  1. Đ/c Ngô Thị Phương Anh, Chủ tịch công đoàn
  2. Đ/c Nguyễn Duy Phong, Phó chủ tịch công đoàn
  3. Đ/c Trần Thị Thúy Hằng, Ủy viên
  4. Đ/c Nguyễn Văn Minh, Ủy viên
  5. Đ/c Nguyễn Hợi, Ủy viên

  T trưởng công đoàn

  1. Đ/c Nguyễn Lan Phương, Tổ trưởng tổ công đoàn Lâm sinh
  2. Đ/c Nguyễn Thị Thương, Tổ trưởng tổ công đoàn Quản lý tài nguyên rừng và môi trường
  3. Đ/c Lê Thị Phương Thảo, Tổ trưởng tổ công đoàn Lâm nghiệp xã hội
  4. Đ/c Hoàng Văn Dưỡng, Tổ trưởng tổ công đoàn Điều tra quy hoạch rừng
  5. Đ/c Nguyễn Trọng Hồng, Tổ trưởng tổ công đoàn Chế biến lâm sản
  6. Đ/c Đỗ Thị Thu Ái, Tổ trưởng tổ công đoàn Lâm nghiệp đô thị

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here