Giới thiệu chung về Bộ môn Lâm nghiệp đô thị

  0
  54

  5. Nguồn nhân lực

  STT Ảnh đại diện Thông tin chung
  1 GVC.ThS. Ngô Thị Phương Anh

  • Chức vụ: Trưởng bộ môn; Chủ tịch công đoàn khoa; Chi ủy viên
  • E-mail: ngothiphuonganh@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Lâm nghiệp đô thị; Xây dựng và quản lý dự án; Quy hoạch cảnh quan
  • Lý lịch khoa học
  2 PGS.TS. Trần Nam Thắng

  • Chức vụ: Phó trưởng khoa
  • E-mail: trannamthang@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Bảo tồn Đa dạng sinh học; Quản lý lưu vực tổng hợp; Kinh tế tài nguyên; Quy hoạch du lịch sinh thái; Phương pháp nghiên cứu khoa học
  • Lý lịch khoa học
  3 ThS. Vũ Thị Thùy Trang

  • Chức vụ: Bí thư Liên chi đoàn khoa
  • E-mail: vuthithuytrang@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Giám sát và đánh giá tác động môi trường trong lâm nghiệp
  • Lý lịch khoa học
  4 KS. Đỗ Thị Thu Ái

  • Chức vụ: Phó chủ tịch Hội sinh viên
  • E-mail: dothithuai@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: 
  • Lý lịch khoa học

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here