gioi thieudao taonghien cuu khoa hoc   hop tac quoc te   co hoi viec lam  hoat dong doan the

Cơ cấu tổ chức

Ban ch nhim khoa:
1. PGS.TS. Đặng Thái Dương, Trưởng khoa
Điện thoại: 0914 114 723/0905 584 723                 Email: dangthaiduong@huaf.edu.vn
2. TS. Hoàng Huy Tuấn, Phó trưởng khoa phụ trách NCKH và HTQT
Điện thoại: 0914263761                                             Email: hoanghuytuan69@huaf.edu.vn
3. PGS.TS. Trần Nam Thắng, Phó trưởng khoa phụ trách Đào tạo và CTSV
Điện thoại: 0912 950 064                                           Email: trannamthang@huaf.edu.vn
Các B môn và Trung tâm:
B môn Ngun nhân lc Người liên h
Lâm sinh 12 (2 PGS, 8 Th.S, 2 KS) Th.S. Phạm Cường
Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0905 801 501
Email: phamcuong@huaf.edu.vn
Bộ môn Lâm nghiệp xã hội 7 (1 PGS, 2 TS, 3 Th.S) T.S. Nguyễn Thị Hồng Mai
Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0912 711 481
Email: nguyenthihongmai@huaf.edu.vn
Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng và môi trường 7 (1 TS, 6 Th.S) T.S. Trần Minh Đức
Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0914289753
Email: tranminhduc@huaf.edu.vn
Bộ môn Điều tra quy hoạch rừng 4 (1 PGS, 2 TS, 1 Th.S) PGS.T.S. Nguyễn Văn Lợi
Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0986 999 132
Email: nguyenvanloi@huaf.edu.vn
Bộ môn Chế biến lâm sản 7 (1 TS, 4 Th.S, 2 KS) Th.S. Nguyễn Đăng Niêm
Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 01684 931 458
Email: nguyendangniem@huaf.edu.vn
Bộ môn Lâm nghiệp đô thị 4 (1 PGS, 2 Th.S, 1 KS) Th.S. Ngô Thị Phương Anh
Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0123 873 0103
Email: ngothiphuonganh@huaf.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và Phát triển bền vững (CRCSD)
 
  PGS.TS. Đặng Thái Dương, Giám đốc
PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi, Phó giám đốc
TS. Hoàng Huy Tuấn, Phó giám đốc
 
                                                  
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây